Parafia została powołana do istnienia 6 czerwca 1999 roku dekretem Ks. Bp. Dr. Andrzeja Śliwińskiego Biskupa Elbląskiego. W dekrecie erekcyjnym napisano: „dla uwielbienia Trójcy Przenajświętszej oraz upamiętnienia wizyty apostolskiej Ojca Świętego Jana Pawła II w Diecezji Elbląskiej, w Wigilię Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, w którym szczególnie wielbimy Boga (…) eryguję parafię pw. Trójcy Przenajświętszej w Morągu”.
 
Do 1999 roku w Morągu istniały 2 parafie: parafia pw. Św. Józefa oraz parafia na Zatorzu – pw. Bł. Michała Kozala. Granice i terytorium naszej parafii zostały wydzielone bezpośrednio z parafii św. Józefa i obejmowały ulice: Armii Krajowej (nr 5 i 9), Asnyka, Chopina, Kaszubskiej, Klonowej, Krańcowej, Leśnej (nr 30, 38, 40, 42 i 50), Moniuszki, Paderewskiego, Przemysłowej, Radnej, Topolowej, Wierzbowej i Wróblewskiego. Ponadto do nowej parafii przydzielono następujące wioski: Bogaczewo, Bramkę, Dury, Kruszewnię, Lubin, Maliniak, Silin i Raj.
         Dekret wszedł w życie miesiąc później – 1 lipca 1999 roku. Dzięki staraniom ówczesnego Dziekana Dekanatu Morąg – ks. Prałata Walentego Szymańskiego, parafia otrzymała niecały hektar ziemi pod budowę Kościoła i Domu Parafialnego.


          Trudne i wymagające zadanie tworzenia i budowania parafii zostało powierzone ks. Zbigniewowi Ciapale – który do tego czasu był proboszczem w Nebrowie Wielkim.
 
W niedzielę 18 lipca 1999 roku w czasie uroczystej procesji z Kościoła Św. Apostołów Piotra i Pawła został przeniesiony Krzyż, który został poświęcony i postawiony na placu parafialnym przy ulicy Topolowej. Również tego samego dnia została odprawiona pierwsza Msza Św. podczas której ks. Dziekan wprowadził nowego proboszcza odczytując dekret nominacyjny.
 
Przez pierwsze 3 miesiące Msze były odprawiane w małym drewnianym pomieszczeniu przypominającym, a wierni gromadzili się na zewnątrz. W niedzielę 3 października 1999 roku została odprawiona pierwsza Msza Święta w kaplicy, którą parafianie wybudowali pracą własnych rąk. Prezbiterium stanowiło serce ołtarza papieskiego z wizyty Papieża Jana Pawła II w Elblągu.
 
Od samego początku dzieło tworzenia nowej parafii zostało zawierzone Matce Bożej. Dlatego też, pierwszym obrazem jaki znalazł się w kaplicy był obraz MB Nieustającej Pomocy. Również w tym miejscu został złożony kamień węgielny pod nowy kościół, który został poświęcony przez Jana Pawła II.
 
18 maja 2000 roku rozpoczęto budowlę plebanii. Jej poświęcenie nastąpiło 6 grudnia 2001 roku. Od tego czasu Ks. Zbigniew – proboszcz parafii miał już gdzie mieszkać.
 
Oczywiście podstawowym zadaniem, jakie stało przed proboszczem i parafianami, było wybudowanie Kościoła.
Projekt i architekturę świątyni powierzono Józefowi Żołądkowiczowi i Wandzie Gołąbek z Olsztyna. Trzeba zaznaczyć, że Pan Józef Żołądkowicz w 2006 r. został odznaczony Krzyżem Komandorii św. Sylwestra Papieża, przyznawanym przez Ojca Świętego za zasługi osób świeckich dla Kościoła. Za konstrukcję odpowiadał pan Zdzisław Błesiński, natomiast kierownikiem budowy został Józef Pawlukiewicz.
 
10 kwietnia 2002 roku zostało wydane pozwolenie na budowę kościoła. W poniedziałek 22 kwietnia o godz. 7.00, błagalną Mszą św. ku czci Trójcy Przenajświętszej rozpoczęły się prace przy budowie kościoła.
 W niedzielę Trójcy Przenajświętszej 6 czerwca 2004 r., jednocześnie w piątą rocznicę wizyty Jana Pawła II w diecezji, Bp elbląski Jan Styrna wmurował kamień węgielny.
 
26 lipca 2005 r., w roku śmierci Jana Pawła II, parafia została tzw. Parafią Dziekańską – a jej proboszcz ks. Zbigniew Ciapała został mianowany na urząd Dziekana Dekanatu Morąg.
 
Przez cały czas trwały intensywne prace przy budowie Kościoła. Mury cały czas rosły. Upragniony przez wielu, czas odprawienia pierwszej Mszy św. w murach nowego Kościoła nadszedł w niedzielę 22 października 2006 roku. W kronikach parafialnych ks. Zbigniew z entuzjazmem zapisał: „Tak jak wspomniałem na każdej Mszy św. było wielu, ale Msza św. o godz. 11.00 przeszła oczekiwania wszystkich. Ponieważ było czynne tylko jedno wejście, przez 15 min. kierowałem ruchem w kościele, aby wszyscy mogli się zmieścić. Radością była ta niedziela dla parafian i dla mnie”.
         Ostatnia Msza św. w kaplicy została odprawiona 21 grudnia 2007 r. o godz. 6.30. Tego samego dnia o godz. 17.45 wierni zebrali się by odmówić Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Kaplica była już bez wyposażenia, pozostał tylko Najświętszy Sakrament w zastępczym tabernakulum. Po wspólnej modlitwie ks. Zbigniew zabrał Najświętszy Sakrament i procesyjnie przeniósł do nowego Kościoła by tam ostatecznie pozostać. Wieczna lampka w kaplicy została zgaszona. Proboszcz Ciapała ze wzruszeniem zanotował: „Żal było opuszczać kaplicę – tu wzrastała parafia, tworzyła się wspólnota, tyle udzielonych sakramentów i modlitw, ale one doprowadziły nas do nowego Kościoła”.
 
Dzień 22 grudnia 2007 r. zapisał się w pamięci i historii parafii i miasta. Ówczesny Biskup Elbląski Jan Styrna podczas uroczystej Mszy św. poświęcił świątynię. Ostatecznie świątynia została konsekrowana 21 maja 2016 roku.
 Jest to oczywiście bardzo ogólne wspomnienie historii budowy i tworzenia parafii. Nie sposób w tak krótkim czasie wymienić i opisać poszczególnych etapów budowy, okoliczności, wyposażania kościoła. Jednak sam fakt, że gdy dziś popatrzymy na nasz kościół, widać ile zostało włożono pracy, wysiłku, pieniędzy i poświęcenia. Z nieba nic nie spadło.
 

 
Pierwszym proboszczem parafii był ks. kan. Zbigniew Ciapała. To jego Bp elbląski obdarzył zaufaniem i powierzył mu zadanie tworzenia i budowy parafii. Zapisał się jako budowniczy tego Kościoła. Nie sposób jednak opisać i ocenić tego, czego dokonał i ile serca i zdrowia zostawił. Budowa plebani, domu katechetycznego, kościoła, dzwonnicy, obejścia kościoła, ale przede wszystkim  organizowanie życia parafialnego od podstaw to ogromny i nieoceniony trud pierwszego proboszcza parafii.
Od 1 lipca 2016 roku, Biskup Elbląski Jacek Jezierski drugim proboszczem mianował ks. Waldemara Maliszewskiego. Swoją energią, pozytywnym nastawieniem bardzo szybko zjednał sobie ludzi. Świadczył o tym chociażby fakt, że w 2017 r. podczas Elbląskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę, grupa morąska była grupą najliczniejszą z całej diecezji. Uwielbiał przebywać z ludźmi, zorganizował pierwszy Festyn Parafialny. Nie było dla niego rzeczy niemożliwych. Jego wielkim charyzmatem było duszpasterstwo dzieci – tłumy ludzi uczestniczyły zawsze na Mszach dziecięcych, które odprawiał. W tym czasie trzeba było zmienić godzinę Mszy z 11.00 na 10.45, gdyż o 12.00 wspólnota Żywego Różańca gromadziła się na modlitwie, a jeszcze trwała Msza. Jego dalszą posługę przerwał nieszczęśliwy wypadek samochodowy w sierpniu 2017 roku. Przedłużające się leczenie i ciągła rehabilitacja uniemożliwiły pozostanie na urzędzie.
9 grudnia 2017 roku administratorem parafii, a po roku tj. 10 grudnia 2018r. kolejnym proboszczem został mianowany ks. Piotr Molenda.
Wikariuszami parafii w ciągu tych 20 lat byli: śp. ks. Radosław Robak, ks. Andrzej Galijewski – werbista, ks. Mieczysław Bojda, ks. Marcin Szczęsny, ks. Radomir Sebunia, ks. Jacek Dąbrowski, ks. Krzysztof Pleskot, O. Sławomir Wójcik – sercanin, ks. Mateusz Łuszczykiewicz, ks. Piotr Wolnikowski Obecnie wikariuszami są ks. Sylwester Żbikowski i Ks. Łukasz Garbacki. W parafii pomagali księża emeryci: ks. Mieczysław Maciejewski i ks. Bolesław Ejdys. Ponadto rezydentem był ks. Krzysztof Kaoka, a obecnie jest nim ks. Karol Waga student KUL. Wszyscy oni wspierali kolejnych proboszczów w pracy duszpasterskiej.
Kościół to ludzie, a nie tylko księża. Od początku istnienia parafii proboszcz był otoczony życzliwymi ludźmi. Nie sposób wymienić wszystkich z imienia i nazwiska chociaż może by należało czy ktoś by sobie tego życzył, jednakże na imiona i nazwiska osób zaangażowanych, prywatnych sponsorów nie starczyłoby wielu kronik. Bez ludzi parafia by nie powstała w takim tempie i wykonaniu. Bóg postawił przy tej parafii ludzi mądrych, ofiarnych, pomocnych, bezinteresownych oraz kochających Boga i Kościół. Wiele osób angażowało się społecznie.
Kościół - parafia oprócz budowy, wzrastała duchowo. Tworzyły się wspólnoty. Najliczniejszą od początku był Żywy Różaniec. Ponadto Służba Liturgiczna Ołtarza, Bractwo Szkaplerzne, duszpasterstwo dzieci przygotowujących się do I-szej Komunii Świętej, młodzieży przygotowującej się do bierzmowania, katechizacja rodziców, narzeczonych. Licznie udzielano sakramentów. Zawiązały się chóry – Żeński „Cantata”, chór męski „Chorał” – który w 2018r. obchodził jubileusz 10 lat istnienia. W 2018r.  powstała pierwsza w naszej parafii Schola Dziecięca „Trójeczka”. Organizowano pielgrzymki zagraniczne i krajowe, lotnicze, autokarowe, piesze – do Częstochowy, jak również rokrocznie do Gietrzwałdu. Jak w każdej parafii organizowano rekolekcje. W historii parafii miały miejsce dwa razy Misje Parafialne – pierwsze 2008 r. oraz prowadzone przez o. Redemptorystów w 2019r.
Parafia i Kościół budowane były przez ludzi i dla ludzi. To, co dziś możemy oglądać jest wielkim świadectwem wiary w Boga, heroicznej pracy duchownych i ogromnego zaangażowania katolików świeckich oraz mieszkańców miasta i gminy Morąg. Bogu i ludziom niech będą dzięki.
(za zgodą autora w opracowaniu historii parafii wykorzystano tekst Ks. Piotra Wolnikowskiego wygłoszony z okazji zakończenia Misji św. i XX – lecia parafii).
 

Msze Św.

Poniedziałek - piątek
6.30, 18.00

Sobota
8.30, 18.00

Niedziela
7.00, 9.00
10.45 (z udziałem dzieci)
12.30 (w intencji Parafian)
18.00 (od czerwca do sierpnia 19.30)

Na naszej stronie https://www.facebook.com/Parafia-pw-Trójcy-Przenajświętszej będzie można uczestniczyć w transmisjach Mszy św.

  • Niedziela 9.00; 12.30 17.30 (Gorzkie Żale) 18.00
  • Poniedziałek – Czwartek 17.30 Wystawienie Najświętszego Sakramentu, Koronka do Bożego Miłosierdzia, Akt Ofiarowania 18.00 Msza Św.
  • Piątek 15.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu, Koronka do Bożego Miłosierdzia, Akt Ofiarowania 17.30 Droga Krzyżowa 18.00 Msza Św.
  • Sobota 17.30 Wystawienie Najświętszego Sakramentu, Koronka do Bożego Miłosierdzia, Akt Ofiarowania 18.00 Msza Św.
Więcej nabożeństw

Spowiedź Św.

30 min przed każdą Mszą Św.

Pierwszy Czwartek, Piątek i Sobota Miesiąca
od godz. 17.00.

Zobacz więcej

Biuro parafialne

Wtorek: 16.00 - 17.30
Sobota: 10.00 - 11.00

Zobacz więcej

Tweet Papieża

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM